ευθυγεννής

εὐθυγεννής, -ές (Μ)
ο νεογέννητος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευθυ-* + -γεννής < γέννα (πρβλ. α-γεννής)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.